רבי שמעון בר יוחאי יושב עם בנו, ר' אלעזר, 12 שנים ועוד 12 חודשים במערה.ההסתגרות במערה בניתוק מוחלט מכל ענייני עוה"ז מתוך מסירות מייצרת בהכרח דאגה לפרנסתם ומזונם שכן המדרש מספר שהקב"ה מצמיח להם עץ חרוב ומעיין. מתוך ניתוק זה עלייתם הרוחנית של רשב"י ובנו מגיעה לדרגות עצומות עד לכתיבת מדרשי ספר הזהר - כך עפ"י המסורת. (הזוהר עצמו נתגלה במאה ה- 13)
הזהר - הסוד, נחשף מתוך ההסתגרות מתוך הטוטאליות וההתבטלות המוחלטת ללימוד ותפילה.
יש פרקי זמן ושלבים בחיים בהם עלינו "להסתגר במערה" להתנתק, לדעת שהניתוק יוליד חיבור בעוצמה גדולה יותר. נכונים הדברים בכל מעגלי החיים. עלינו ליצור את התנאים בהם ילדינו יתנתקו מטרדות עוה"ז ויעסקו בבניין אישיותם, רוחניותם והשכלתם, להתנתק לפרקים ולהעצים את הזוגיות, להתנתק מהעבודה ולהעצים את הקשר עם ילדינו וכדו'.
ניתוק מידתי, מחושב ואחראי מגלה לנו את סודנו האישי - מי אני ולמה אני מסוגל להגיע. או אז מגלה האדם את זוהרו לעצמו ולחברה כולה.