כנגד ארבעה בנים דברה תורה:

חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול
'הבנים' אינם דבר והיפוכו, שכן ההפך מחכם - טיפש, וההפך מרשע - צדיק וכן ההפך מתם - מתוחכם וממי שאינו יודע לשאול - שכן יודע לשאול. אלא יש כאן אפיון של ארבעה בנים המהווים בסיס לאופיים של המתחנכים השונים:
חכם - סקרן, מבין, בעל מוטיבציה ורצון ללמוד.
רשע - ציניקן, מזלזל, הכל ממנו והלאה ולא נוגע אליו.
תם - שלם, אינו מרבה בחקירה. מקבל האמת ממי שאמרה.
שאינו יודע לשאול - פאסיביות מוחלטת. חוסר ענין וחשק. סכנת איבון.
 
נתבונן בבן הרשע ובתגובה לדבריו.
"ואף אתה הקהה את שיניו ואמר לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" ובהמשך "אילו היה שם לא היה נגאל" - למה? מדוע עונשו של הרשע כה חמור?
נראה כי 'לא היה נגאל' לא כעונש אלא כתוצאה. ציניות וזלזול שיש בו גרמו לו כך. גם אם היה רואה את הגאולה עין בעין - היה מזלזל וסבור -"ודאי זה לא זה" וממילא היה נשאר במצרים ומסרב לצאת אחר משה. לא בכדי אומרים חז"ל כי כת לצים אינה מקבלת פני שכינה (סוטה מב.') . ליצנות = ציניות (ע"ע קרח ועדתו) לץ, ציני - אינו יכול לקבל פני שכינה כיון שגם אם יעמוד נוכח השכינה הוא יזלזל בכך הוא יהיה ישכנע עצמו וסביבתו כי הכל שטויות.
 
חשוב לחנך עצמנו ותלמידנו / בננו לברוח מהציניות. להיות אנשי אמת, שפינו וליבנו יהיו שווים.
 
שבת שלום ופסח שמח וכשר