כל שבע המצוות – מדאוריתא ומדרבנן – הקשורות לליל הסדר תלויות בפה

מדאוריתא – אכילת מצה, סיפור יציאת מצרים והשבתת חמץ.

מדרבנן – אכילת מרור, אכילת חרוסת, שתיית ארבע כוסות ואכילת אפיקומן.

בתוך אלה, נתייחדה מצוות סיפור יציאת  מצרים הנעשית בפה אך לא "נאכלת".

הפה, כאיבר הדומיננטי בליל הסדר מחדד את חשיבות מסירת המסורת. העברה מדור לדור. החינוך.

פסח מאיר לנו איך לחנך, בראש ובראשונה את עצמנו, וממילא את הקרובים לנו, ילדינו, בני משפחתנו וחברנו.

הרמב"ם, פוסק להלכה כי: "מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן..." (רמב"ם חמץ ומצה פ"ז, א') ומדייק כי מקור הדברים נלמד מהפסוק: "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" (שמות יג', ח').

חובה על האדם "להגיד לבנו", לספר לו. חז"ל תבעו זאת באופן חד משמעי ללא הנחות בשני היבטים שונים:

1.      שאילת שאלות

"מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו .ואם אין דעת בבן אביו מלמדו, מה נשתנה...ולפי דעתו של בן אביו מלמדו" (פסחים, פרק י' משנה ד')

כל בן לפי הבנתו, כל ילד לפי גילו ושכלו, חובה על האב ללמד את בנו לשאול. שאלות ללא משוא פנים וחשש היא פתח להעצמת הילד. שימור הסקרנות וגירוי חדוות הדעת מהוות מפתח להבנה והחכמה.

2.      דוגמא אישית

"חכם בנו – שואלו, ואם אינו חכם – אשתו שואלתו, ואם לאו – הוא שואל עצמו, ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בהלכות פסח, שואלין זה לזה" (בבלי פסחים קטז.')

חשיבות סיפור המסורת, החינוך אינו נותן "הנחות". אם הבן אינו "בר הכי", ישאלו האב והאם האחד את השני, ילמד הבן משיג ושיח של הוריו מהו אוויר פסגות של דעת, מסורת, תורה ומצוות. גם אם הבן אינו שותף הוא מתבשם מהאוירה. הוא רואה וקולט את המסר מהתנהגות הוריו.

בליל הסדר – כולנו מחנכים, כולנו נתבעים לחדד מידות ותכונות בסיסיות של חינוך. שאלה, הקשבה, סבלנות, סקרנות ועוד. סיפור ההגדה אינו טקסט "רדום" מלפני ארבעת אלפים שנה שאנו משננים אותו מן השפה ולחוץ. הוא חי ונושם, הוא טומן בחובו את מסר החינוך. אנו נדרשים לשבת בלילה זה להשקיע ולספר. לספר את ההגדה המסורתית לצד הסיפור המשפחתי האישי, לחנך את הילדים לשאול את זקני המשפחה, לחנכם לסבלנות ולהקשבה לשמיעת ההגדה האישית. 

אסיים במשפט ששמעתי מהג"ר אהרון לכטנשטיין שליט"א, ראש ישיבת הר עציון: "ישנם מעט מאוד דברים, אם בכלל, שהם יותר חשובים מחינוך הבן שלך!"

פסח שמח וכשר.