התחלנו פרויקט נפלא ומשמח - לימוד תורה לשמה לתלמידי כיתות ז' ח' המעוניינים. הפרויקט מכונה "כנפי רוח". ומתקיים בימי שלישי ע'י ר' חיים טרבלסי, אברך מישיבת ההסדר.