לומדים מתמטיקה לכיתה ח' קצת אחרת. בשיעור מתמטיקה חולקו התלמידים לקבוצות. לכל קבוצה התמנה תלמיד כראש צוות וראש הצוות לימד את חברי הקבוצה את נושא חפיפת משולשים. השיח שניהלו התלמידים היה מרתק והפורמט עודד את התלמידים ללמוד בצורה רצינית וחוויתית. הפידבק מהתלמידים היה חיובי "המורה אנחנו מחכים לעוד שיעור כזה".  "המורה היה כיף". יישר כח למורה יהודית על הוראה יצירתית.