ביום ראשון, ראש חדש כסלו ,יצאנו לתפילת ראש חדש וללימוד משותף עם כיתות ה'-ו' בבית ספר הראל. תלמידי הישיבה התרגשו לחזור לבית הספר היסודי בו למדו. קיימנו תפילת ראש חודש מרוממת ומרגשת מלאה שירים וניגונים ולאחר מכן כל תלמיד ישיבה נפגש עם קבוצת תלמידים מהיסודי ללימוד משותף בנושא חברות. למדנו את דברי הרמב"ם על שלושת סוגי החברים שהמעולה שבהם הוא החבר "אוהב המעלה," שחוץ מבטחון ונחת שמעניק לחבריו, הוא גם שותף למסע רוחני משותף בדרך העולה בית אל, במצוות במידות ומעשים הטובים. איחלנו לתלמידי הראל שיזכו להיות שותפים לחברות המיוחדת הנרקמת בישיבת בני עקיבא ראשון לציון.