היום יצאו בחורי הישיבה ללמוד טכניקות בהגנה עצמית,היה מאתגר,ומיוחד אנחנו רואים  חשיבות רבה וגבוהה מאוד לפיתוח יכולות  התמודדות  עם איומים מבית ומחוץ ובמסגולותו של האדם  להגן על עצמו,   

תכונה נפלאה והכרחית. בעז"ה מאחלים לתלמידנו תמיד יכולות פיזיות ורוחניות טובות גם יחד!. גוף בריא בנפש בריאה ונפש בריאה בגוף בריא