מועצת תלמידים של ראשון לציון וביניהם יוסף חיים נגר, תלמיד כיתה ', נפגשו עם שר החינוך לקדם את ענייני הנוער בעיר.