ערב על האש ושיחה של בועז קאשי על "אין תירוצים - גם מהתרסקות קמים".