פעילות של גיבוש וטיפוח תחושת המנהיגות האישית והקבוצתית נערכה בבוקר כיתה של ט'2. התלמידים אירגנו בעצמם ולעצמם משחק "דגל" ולקחו אחריות על כל מהלכי המשחק תוך קביעת חוקי ההתנהגות והתנהלות לפיהם. לאחר המשחק יצרו התלמידים פינת ישיבה לשיעור שמש, לשימושם של כל תלמידי הישיבה ומוריה. בדיון המסכם העלו התלמידים את חשיבותה ותרומתה של הפעילות המגבשת.