ערב כיתה מהנה ומגבש נערך בבית משפחת נועם כהן. תודה רבה על האירוח הנפלא של המשפחה המארחת.