לקראת שבועות 

ארגנו ערב לימוד חוויותי ועמוק, כדי להיכנס לחג הגדול והקדוש, עם יותר משמעות, הבנה ועומק. תוך לימוד חוויתי ומהנה וכיבוד עשיר וטעים. שנזכה לקבל את החגים מתוך מוכנות נפשית ופנימית ובעיקר את חג מתן תורתנו. תהליך ולימוד התורה משנה את האדם ומעלה אותו מעלה ומעלה, ואם השתננו   לטובה והתעלנו  ולו במעט לקראת החג, אשרינו ואשרי חלקנו!