זכינו לסיים את פרק לולב הגזול בישיבה במעמד חגיגי, תקופה בה עמלו התלמידים, והשקיעו  בלימוד התורה  הגיעה לסיומה במעמד חגיגי ומרגש. אשרינו שזכינו לעמול בדברי תורה מי ייתן ואנחנו ותלמידנו נזכה לקיימם!. יישר כוח למחנכים שלקחו חלק בפעילות החשובה והקדושה