תלמידנו התנסו בניסוי מיקרוסקופ, במהלכו הם למדו ונחשפו,חקרו והעמיקו - הישיבה מעודדת לימוד תורה לצד לימודי מדע, ומחקר. התלמידים נהנו והתרגשו וגילו את נפלאות עולם הבריאה מזווית ראיה קצת אחרת .  "מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך "(תהילים, קד', כד')