לקראת ההתרמה לעזר מציון נרשמה התנדבות מרשימה בקרב התלמידים, כולם רצו להיות ראש הצוות בהתרמה.