תלמידי י"א-י"ב השתתפו בטקס הזכרון הממלכתי שהתקיים בהר הרצל. אחרי הטקס יצאו התלמידים לסיור מודרך בהר הזיתים. 

תלמידי '-י' השתתפו בטקס הממלכתי בבית העלמין הצבאי בעיר. אין ספק שראינו את העוצמה שבקיום הטקס דווקא במעמד זה ובמקום זה ליד קברי הקדושים שמסרו נפשם על הגנת הארץ והעם.

"במותם ציוו לנו חיים" - אילו חיים? חיים של משמעות, של עשיית חסד למען האחר, של אהבת חינם אהבת האחר עד כדי הקרבת עצמך למענו,הקרבת נפשך וגופך. אלו שהקריבו נפשם,נשמתם וגופם למעננו למדו אותו ערך המקום זה. תהי מנוחתם גן עדן! קדושי עליון, קדושי מצווה. ומי ייתן ונגיע לימים בהם יקוים -" לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, ולא תהיה בעמך לא אלמנה ולא עגונה" אמן!