מידעון פרשת תרומה תשע"ז

 

תרומה – בניית המשכן, השקעה בלא מובן
"וְעָ֥שׂוּ לִ֖י מִקְדָּ֑שׁ וְשָׁכַנְתִּ֖י בְּתוֹכָֽם" (שמות כה') – כך מצווה ה' בפרשתנו.
מצוות בנין המשכן, והמקדש, עטוית סוד. פרטיה המדוקדקים, המידות, הכלים, סדר העבודה הכל כה נקי, מדויק ומבואר עד דקות מחשבת הכהנים והלוויים העובדים שם. כל נסיון להבין הדברים על בורים הוא בבחינת "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" (קהלת, ז). ספר החינוך (מצוה צה) בביאורו למצוה זו, חורג ממנהגו ומאריך בביאור עניינה. הוא פותח בהתנצלות ובהדגשת הזהירות הדרושה ומבקש להציע את הדבר הבא: "ואנכי עם דעתי גודל ערכה ורוב עמקה, וכי פליאה ממני נשגבה, פערתי פי לדבר בה, ואסמוך במה שלמדוני רבותי 'ליגרוס איניש ואף על גב דלא ידע מאי קאמר'..." מהו תרגומו ומה משמעות ציטוט זה?

 

מקור הדברים במסכת עבודה זרה (יט.'), שם חז"ל ממליצים כיצד ניתן להתמודד עם רכישת ידע, הבנה ודעת עם דברים מאתגרים: "ואמר רבא: לעולם ליגריס איניש, ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע
מאי קאמר, שנאמר: 'גרסה נפשי לתאבה', גרסה כתיב ולא כתיב טחנה. " – לעולם יגרוס אדם, ואף על פי ששוכח ואף על פי שאינו יודע (אינו מבין) מה שלומד. מה ערך הלימוד אם לא מבינים? והרי לכאורה, אם לא מבינים – אין טעם ללמוד! רבא מחדש כי יש ערך לעצם שינון הדברים. ויש לבאר בשני אופנים:
הראשון – ישנו ערך לגרוס דברי תורה גם כשלא מבינים מצד עצם קדושת הדברים.

השני – רבא מייעץ עצה פדגוגית, גרסה מובילה להבנה. מתוך שאדם לומד, ואומר את הדברים, מתוך כך הוא גם מבין. ספר החינוך משווה את הדברים לעיסוק בענין המשכן וכליו, גם בו רב הנסתר על הגלוי, רב ה-לא מובן על הברור. המשכן מבטא חיבור שמיים וארץ, קשר בין המושג, המוחשי, האנושי למופשט, לנסתר לאלוקי – "כבוד אלוקים – הסתר דבר" (משלי כה') – על מנת לגשר על פער מובנה זה נדרשת אמונה. נכונים הדברים גם בחינוך הילדים, יש מקום להטמיע את הנכונות להשקיע גם בלא מובן, לתת אמונה בערכי הנצח גם כשלא תמיד הכל ברור.

 

שבת שלום

הרב אריאל רוקח

ראש הישיבה 

 

חוגגים ראש חודש בארוחות כיתתיות 

משנכנס אדר מרבין בשמחה.

את תחילתו של חודש אדר ציינו בישיבה בשורה של ארוחות בוקר כיתתיות חגיגיות במיוחד, ולא נכחיש שהיו קצת השתטויות...

 

 

 

 

 

סיור למגמת ניהול עסקי 

תלמידי מגמת ניהול עסקי יצאו לסיור במוזיאון "הרצלילינבלום" ללמוד על תולדות הבנקאות בישראל ולדיון בהיבטים כלכליים.

 הסיור יועד לתלמידי המגמה מכיתה י', מטרתו להמחיש את נושא אמצעי התשלום  השונים במשק , בראיית העבר, הווה, והעתיד.

 המוזיאון "הרצלילנבלום" מציג את ההיסטוריה הכלכלית של ישראל בד בבד עם התפתחות העיר תל אביב באמצעות פריטים היסטוריים מקוריים בשילוב סרטים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

 

 

 

 

יום ספורט 

ביום רביעי יצאה כל הישיבה למגרש, לקיים יום ספורט ישיבתי. ביום הספורט התחרו הכיתות ביניהן בשלושה מקצועות: כדורגל, כדורסך ומשיכת חבל.

בטורניר הכדורגל ניצחה כיתה ט1' את כיתה ח'2 בגמר מותח. 

טורניר הכדורסל הסתיים בניצחון של י"א על כיתה ט'2.

בוף היום הץקיימה תחרות משיכות חבל בין השכבות.

היום התחיל בצורה לא שגרתית, כאשר המגרש הוצף עקב הגשמים העזים שירדו בלילה, והיציאה ליום הספורט נדחתה בשעה, בזמן שכיתה י"א יצאו לגרוף את כל המים מהמגרש. בהמשך היום יצאה השמש הנעימה את משתתפי המשחקים. כל קבוצה שיחקה לפחות שלושה משחקים בכל טורניר וכולם התכנסו יחד לתפילת מנחה לפני משחקי הגמר. 

 

 

 

יום שיא בטיבת הביניים 

ביום שלישי, כ"ה בשבט, קיימנו בישיבה יום שיא לתלמידי חטיבת הביניים, ובו חשפנו אותם לכך שלכל אדם יש את דרך הלמידה המתאימה לו, ערוץ למידה דומיננטי שבו הוא מצליח להבין כיאות את הנושא הנלמד. היכרנו שלושה ערוצי למידה - ערוץ חזותי, ערוץ שמיעתי וערוץ תנועתי. הערוצים כולם טובים ולגיטימיים, אין "ערוץ טוב" לעומת "ערוץ פחות טוב", כולם מסייעים ללומד להבין את הנושא הנלמד, אלא שכל אחד מגיע אל ההבנה בדרך היעילה ביותר בשבילו.
התלמידים מילאו שאלון להערכה עצמית, שסייע להם לזהות מהו סגנון הלמידה הדומיננטי שלהם. לאחר מכן כל תלמיד עבר לכיתה שבה הועבר שיעור בהתאם לסגנון הלמידה שלו.
בסופו של היום כל תלמיד קיבל "פק"ל כיסים ללומד" - רשימה קטנה שבה מופיעים קווים מאפיינים לסגנון הלמידה הייחודי לו וכן טיפים מעשיים לדיוק הלמידה בכיתה ובבית.

 

שוק פורים 

השנה תלמידי השישית מארגנים ומפעילים שוק פורים לתלמידי החמ"ד בעיר. לשוק הוזמנו תלמידי החמ"ד היסודיים מכל בתי הספר בראשל"צ ובבית דגן. ביריד יהיו 22 תחנות שונות המופעלות על ידי התלמידים, תחנות חינוכיות וחוויתיות, דוכני אוכל, תחרויות ופרסים. שוק פורים מחזק את הקשר עם הקהילה ועם בתי הספר היסודיים בעיר ובאזור. 

כל שכבת י' השתתפה בהפקת האירוע והתלמידים  שלקחו את המשימה ברצינות גמורה התרגשו מאוד לקראת האירוע.

 

  Facebook  ​  Website  ​

 

 

 

ישיבת בני עקיבא ראשון לציון

כתובת: רחוב הרב נורוק 10,ראשון לציון 75629

טלפון : 03-9511963 
פקס: 03-96511870 
דוא”ל:  yeshivabar@gmail.com 
אתר אינטרנט: www.ybarl.co.ill

 

להתראות במידעון הבא...

 

 

 

--