מידעון פרשת וישב - ישיבת בני עקיבא ראשון לציון  תשע"ז

 

וישב חנוכה – לחיות עם כל הכוחות והכשרונות

"ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו" ירידת יהודה מתפרשת כירידה מגדולתו.

רש"י פירש – "שהורידוהו אחיו מגדולתו כשראו  בצרת אביהם. אמרו, אתה אמרת למוכרו, אילו אמרת להשיבו היינו שומעים לך".

לעומת זאת בעל "צרור המור" (רבי אברהם סבע זצ"ל, מחכמי ספרד במאה החמש עשרה) ביאר כי יהודה הוריד את עצמו מגדולתו כיון שרצה לעשות תשובה.

הצד השווה שבין שני הפירושים – על מנת לתקן צריך לרדת. אי אפשר להשאר באותו המקום ולתקן. צריך לדעת לעצור, להתבונן ולראות מה דורש תיקון.

ויש לעיין בדברי רש"י. הרי האחים רצו להרוג אותו "ועתה לכו ונהרגהו" – ואילו יהודה הצילו מידם: "מה בצע כי נהרוג את אחינו... לכו ונמכרנו לישמעאלים" – אדרבה בזכותו של יהודה, יוסף נשאר בחיים, מדוע אם כן האחים הורדו אותו מגדולתו?

האדם צריך להיות מודע לכוחותיו. יהודה ניחן בכוח מנהיגות, ממנו עתיד לצאת זרע המלוכה. יעקב מברכו "יהודה את היודוך אחיך" אחיו באים בטענה אם כבר שינית את דעתנו מלהרוג את יוסף היה עליך להנהיגנו ולחשוב גם על אבא. על כך שהצלת את יוסף אין ויכוח אבל בכוחך וכשרונך אתה מסוגל ליותר, היית יכול לגרום לנו להשיבו לאבא. ועל כך טענתם.

דברים דומים אומר המדרש בפרשתנו על ראובן:

למדתך תורה דרך ארץ שכשהאדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שמח, שאלו היה יודע ראובן שהקב"ה כותב אחריו וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפיו היה טוענו ומוליכו אצל אביו.

פעמים רבות אנו מוסתים מחשבונות של "מה יגידו" ו"מה יחשבו" – מחזקת אותנו התורה כי צריך האדם לעשות האמת בלב שלם ובעז"ה סוף הטובה לבוא. הקב"ה נותן לנו כוח וכשרון לפעול במציאות, לתקנה, לשכללה ולהביא את האור לעולם, כשם שעשו המכבים בקריאתם ההיסטורית הלקוחה ממשה: "מי לה' אלי" ובכוח זה הצילו את ישראל מידי היוונים.

כך גם מביא הרמב"ם בהלכותיו

"...עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה, ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה, והיא מעלת אברהם אבינו "

שבת שלום וחג מואר ושמח

אריאל רוקח

יום הוקרה לפצועי צה"ל

ביום ההוקרה לפצועי צהל שמעו התלמידים שיחה מפי תמיר כלפה.
בוקר כיתה י'

בוקר כיתה י' התקיים בבית משפחת שגב, עם ארוחת בוקר משגעת בהכנה עצמית של התלמידים, תפילת שחרית, סדנא של היועץ משה שזיפי בענייני עבדות וקבלת החלטות וגם קיבלנו ברכה מהסבתא!

אורח כבוד

היום, יום ה' אירחנו בישיבה את הרב דרוקמן, ראש מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא. נערכה תפילה משותפת והרב ערך שיחה עם התלמידים.

היה מרגש ממש!

י"ט בכסלו

קבוצת תלמידים מהישיבה יצאו לטקס הזכרון לרב משה צבי נריה זצ"ל, מייסד רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא. הטקס התקיים לזכרו ביום השנה החל בי"ט בכסלו, בבנייני האומה בירושלים.

 

ישיבת בני עקיבא ראשון לציון
כתובת: רחוב הרב נורוק 10,ראשון לציון 75629
טלפון : 03-9511963
פקס: 03-96511870 

דוא”ל: yeshivabar@gmail.com
אתר אינטרנט:  www.ybarl.co.il