בהערכה חלופית של תלמידים מכיתה ח'2 התקיים משחק מונופול בשיעור הסטוריה על הקמת החסידות.