במסגרת לימוד מסכת "בבא בתרא" ומבוא לתורה שבע"פ, התלמיד מאיר אמיר עבוד מכיתה ז' 2, העביר בכיתה חידון טרויאניי על סיכום הסוגיות שנלמדו. התלמידים נהנו מאוד שתפו פעולה בטח ובטח המנצחים. מאיר הכין את החידון כהשלמה לציון במבחן. יישר כח!