מסלול קו 59

תשלום באמצעות רב-קו

התחלה מרחוב ירושלים 2 לכיוון מזרח

שמאלה לרחוב גבעתי

ימינה לרחוב ד"ר יוסף בורג

ימינה לכתריאל רפפורט

ימינה חנה ומיכאל לוין

שמאלה לרחוב ירושלים

ימינה לשד' יעקב

שמאלה למורדי הגטאות

ימינה לשזיף והמשך לנחמיה

ימינה ליחזקאל הנביא וישר בכיכר

ימינה ליגאל אלון

שמאלה לגרינשפן

שמאלה להשומר

השומר פינת בלקינד

השומר פינת מאירוביץ

 

המשך לפלמ"ח עד הרכבת ומשם דרך 431 יציאה למכללה למינהל ומשם לישיבה. 

הנהג יעצור בכל תחנות האוטובוס הרשמיות ובנוסף בפינת השומר / בלקינד והשומר / מאירוביץ
קווים נוספים מאגד המגיעים לישיבה הם: 10, 11, 7 , 163 , 20