השתתפנו בהלווייתו של גדול הדור הרב שטיינמן זצ"ל  - כראוי ועל פי הלכה. מבטלין תלמוד תורה להלוויה של תלמיד חכם ששנה ולימד לאחרים. הרב משה, ר"מ יא', ליווה את התלמידים בהסעה שהעמידה הישיבה.