בחופשת מחצית א' לתלמידים, ראש הישיבה, הרב אריאל רוקח יזם יום עיון מיוחד ומרתק למורי הישיבה. הגיעו להרצות מיכה - מייסד "ערי חינוך" וראש ישיבת חברותא והרב אבינעם, על השוני במסגרת המועיל לתלמידיץם