את יום סיור ישיבות הסדר ומכינות לקראת שנה הבאה לתלמידי השמינית, פתחנו בשיחה של הרב דרוקמן, המשכנו בלימוד בישיבת ההסדר שדרות עם רמים מהישיבה ובוגרים שלנו (צח חכים, שלו כחלון - מחזור א), וקינחנו בארוחת צהריים בביתו של הרב רוקח בסוסיא , יחד עם שיעור על חשיבות ההשקעה בלימוד תורה. וסיום במכינת עצם בשיחה של ראש המכינה.