לציון יום הזכרון לשואה ולגבורה. קיימנו בישיבה טקס מרגש, מרשים ועוצמתי. התלמידים הקריאו קטעים שהמחישו את חשיבות הזכרון, הנחלת ההיסטוריה מדור לדור וזאת המיוחד בדורנו כשעוד נמצאים לצידנו ניצולי השואה. "כי בשם קודשך, נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד". נזכור ולא נשכח את 6 מיליון אחינו ואחיותנו שנטבחו ועונו  ע"י הצוררים על עצם יהודותם, ונמשיך להעצים ולהגדיל את יהודתנו לזכרם!.