כחלק מהערכה חלופית למבחן, בשיעור היסטוריה בכיתה ח'1, התלמידים משה אליסף ואושר חיים גורי העבירו בכיתה חידון קהוט על חכמי צפת  ובמקום הראשון זכה התלמיד אילון אלכאוי. יישר כח למעבירי הפעילות ולמשתתפים.