"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

תלמידנו אופיר בן ארי  מכיתה ח'1 עלה לגמר חידון משניות המחוזי. אופיר ייצג אותנו בכבוד והגיע לחמישיית הגמר!

ושמחנו מאוד לראותו  לוקח  חלק בחידון ומפגין ובקיאות וידע רב בתכני המשניוות, אשרינו שזכינו לראות את הפירות שנקצרים מהעמל התורה

שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה!

גאים בך מאוד אופיר, "אשרי מי שגדול בתורה ועמלו בתורה".

משנה ט': אמר רבי יוסי בן קסמא: פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום.
אמר לי: רבי! מאיזה מקום אתה?
אמרתי לו: מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני.
אמר לי: רבי! רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דנרי זהב ואבנים טובות ומרגליות?
אמרתי לו: אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה.
וכן כתוב בספר תהלים, על ידי דוד מלך ישראל: "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"(תהלים קיט עב)