חג הסיגד המצוין ע"י העדה האתיופית, מציין את הכיסופים לירושלים ולארץ ישראל, לציון החג הגיע לישיבה הרב קפיאלו, שהעביר שיחה מרתקת בליווי מצגת, הסברים והבגדים המסורתיים.