תוכנית הלימודים במדעי המחשב והנדסת תוכנה

 

        כיתה ומקצוע

                                        נושאי הלימוד

 

 

 

 

 

 

 

 

כיתות י'+יא'

מדעי המחשב

מבוא לתכנות בשפת C#
על עקרונות התכנות כמו מבני בקרה ולולאות, מערכים, אוביקטים ורקורסיה

פרויקט ביחידת מעבדה
(הערכה פנימית 30% מיחידות 1-5)
אחת מחמש חלופות למשל מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט.
על הדרך להקים אתר אינטרנט דינמי המתקשר עם הגולש ושומר מידע באתר עבור מפעיליו: אתר סטטי ב HTML , אתר דינמי תוך שימוש ב JavaScript לתכנות צד לקוח, תכנות צד שרת ב ASP.

יחידת חובה בנושא מבני נתונים
על הדרכים לתאר מבני נתונים שונים כגון תורים, רשימות, מחסניות, עצי מידע ועוד.
על העקרונות לפיהם יש לכתוב קוד ברמת סיבוכיות נמוכה

יחידת בחירה
מתוך כמה חלופות למשל מודלים חישוביים ושפות פורמליות
על העקרונות המתמטיים והלוגיים שמאחורי כל מכונה לה ניתן לקרוא מחשב

בגרות בכתב בסיום כיתה יא' ביחידות 1-5
(הערכה חיצונית 70% מיחידות 1-5)

כיתה יב'

הנדסת תכנה
 

הגשת פרויקט תכנה - בגרות בעל פה ביחידות 6-10
בניית מערכת תכנה מלאה באחת מכתה חלופות
למשל מערכת ניהול עסקית

 


 

תלמיד המעונין ללמוד חמש יחידות ראשונות בלבד יכול לסיים בתם כיתה יא'. בתעודת הבגרות ירשמו לו 5 יחידות במקצוע "מדעי המחשב".

לתלמיד הממשיך בכיתה יב' ליחידות 6-10 ירשמו בתעודת הבגרות 5 יחידות נוספות ב"הנדסת תכנה". כל 10 היחידות יחשבו כמגמה טכנולוגית אם למד במקביל גם מדע מדויק (פיזיקה למשל) ברמה של 5 יחידות.

רק תלמידים הנגשים ל 4 או 5 יחידות במתמטיקה יכולים להצטרף למגמה.

 

 

 

המשך מקצועי בעתיד

תוכנית הלימודים נחשבת לאחת מהקשות בתיכון ומוכיחה את יכולותיהם של בוגריה...

  • אוניברסיטאות בתחומי ההנדסה והמדעים יוצרות העדפה לבוגרים בעת שקלול ציוני הכניסה ומעניקות פטור מקורסי תכנות בסמסטרים ראשונים.
    העדפה זו חשובה למסלולי עתודה וכמובן גם אחרי השרות הצבאי.
  • בצה"ל ניתנת עדיפות עליונה לשיבוץ ביחידות הטכנולוגיה של חיל המודיעין וחיל האויר