ברכות חמות לשולמית מזכירת הישיבה שזכתה בתואר מזכירה מצטיינת של מרכז יב"ע, בשבילנו את יותר מכך - את האמא של הישיבה!